Sporządzanie sprawozdań finansowych


Szeroka wiedza z zakresu rachunkowości oraz znajomość obowiązujących ustaw i przepisów podatkowych pozwala nam na kompleksowe obsłużenie klientów w tym zakresie.

Sporządzane przez biuro Buchalter-Tax sprawozdanie finansowe, obligatoryjne na koniec roku obrachunkowego dla jednostki gospodarczej, ułatwi podjęcie ważnych decyzji oraz w wiarygodny sposób przedstawi sytuację danego przedsiębiorstwa.

Dokumentacją tego typu szczególnie interesują się potencjalni inwestorzy, doradcy, wierzyciele, zarządcy oraz inne osoby, mogące mieć wpływ na kierunek rozwoju firmy.
Buchalter-Tax spółka z o.o.
Aleja Grunwaldzka 13/21, 98-200 Sieradz, sieradz@buchalter-tax.com.pl
ul. Józefa Piłsudskiego 74/219B, 50-020 Wrocław, wroclaw@buchalter-tax.com.pl
tel.: 607233589