Prowadzenie ksiąg handlowych


Z usług biura rachunkowego Buchalter-Tax chętnie korzystają zarówno przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, jak i właściciele dużych firm o złożonej strukturze.

Jako zespół ekspertów posiadających uprawnienia do prowadzenia ksiąg handlowych, wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom tych drugich i chętnie podejmujemy się wszelkich wyzwań. Posługujemy się specjalistyczną wiedzą i nieustannie śledzimy zmieniające się regulacje prawne, aby na bieżąco się do nich stosować. W rezultacie, sprawnie i szybko zajmiemy się, między innymi, wszystkimi etapami uzupełniania danych:
  • w dzienniku,
  • na kontach księgi głównej oraz pomocniczej,
a także przygotujemy:
  • zestawienia obrotów i sald,
  • oraz wykaz elementów składowych wszystkich aktywów i pasywów.

Korzystając z pełnej księgowości nie tylko będą mogli Państwo dokonać analiz finansowych w szerokim zakresie, ale też z łatwością zbilansować zyski i straty. W rezultacie, bazując na rzetelnych danych, będzie można podjąć stosowne decyzje oraz działania eliminujące obszary generujące straty.
Buchalter-Tax spółka z o.o.
Aleja Grunwaldzka 13/21, 98-200 Sieradz, sieradz@buchalter-tax.com.pl
ul. Józefa Piłsudskiego 74/219B, 50-020 Wrocław, wroclaw@buchalter-tax.com.pl
tel.: 607233589